Aktuality

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2016

18.08.2016 15:52
www.socpoist.sk/2134-menu/55432s

Pri nároku na nemocenskú dávku bude SP spätne skúmať iba päťročné obdobie

29.10.2013 19:31
Pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky v prípade povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb je jednou z podmienok zaplatenie poistného za stanovené obdobie, v zákonom stanovenej výške a v zákonom stanovenej lehote. V...

Oznámenie k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

16.09.2013 21:06
2013_06_25_zanik_dzmv.pdf (133675) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Oznámenie k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel Podľa § 89 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších...

Aj SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania majú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

16.09.2013 21:03
  04.09.2013 Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012, aby nezabudli ani na svoje povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie...

Upozornenie na dodržiavanie ustanovení zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

09.09.2013 10:54
Na koho sa zákon vzťahuje Na ktoré prípady sa vzťahujú výnimky zo zákona Ako definuje zákon platbu v hotovosti Ako sa posudzuje hodnota platby v hotovosti Ako sa postupuje v prípade, ak sa platba vykonáva vkladom bankoviek alebo mincí na bankový účet prijímateľa, poštovou poukážkou alebo pri...

Napíšte nám!

02.09.2013 21:11
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú cennými podnetmi k neustálemu zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je najlepšou odmenou našej práce.

Vitajte na našom novom webe

02.09.2013 21:10
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o prebiehajúcich akciách a nových službách, ktoré pripravujeme.