Služby

       Profesionálny prístup a Vaša spokojnosť je našou hlavnou prioritou. Výsledkom našej práce je spokojný zákazník, ktorý prenechal všetky starosti o svoje dane a účtovníctvo nám. Ponúkame Vám správne a bezchybne vedené účtovníctvo v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou.


Účtovníctvo

Poskytneme Vám plný servis v oblasti účtovníctva, rovnako ako aj v ďalších oblastiach informačného systému Vašej spoločnosti.

S nami máte vždy istotu, že Vaše účtovníctvo spracuje kvalifikovaný účtovník s praxou a potrebným vzdelaním.

Dane

Zverte sa do rúk daňových odborníkov, ktorí Vám ponúkajú svoje skúsenosti a znalosti z oblasti účtovníctva, financií a podobných záležitostí.

 

 

Spoločenstvá vlastníkov bytov

Pre SVB ponúkame:

sledovanie a účtovanie mesačných úhrad za služby spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru

sledovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

rozúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytu a NP

sledovanie a aktualizácia databázy vlastníkov bytov a nebytových priestorov

vedenie účtovníctva a personálnej agendy

komplexné spracovanie miezd

zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania