Účtovníctvo

Ponúkame Vám spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
 • riešenie rozsiahlejších alebo špecifických účtovných problémov a zadaní (napríklad komplexný servis v oblasti podnikových kombinácií alebo kapitálových akvizícií)
 • spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných uzávierok
 • spolupráca v oblasti konsolidácie
 • … a v mnohých ďalších oblastiach

Podvojné a jednoduché účtovníctvo

med_1114641801-11

 • - vedenie kompletného účtovníctva
 • - evidencia krátkodobého a investičného majetku
 • - výkaz a podklady k DPH
 • - komplexný reporting
 • - zastupovanie podnikateľského subj. v plnom rozsahu
 •   (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne)
 • - ekonomické poradenské služby
 • - archivácia účtovnej dokumentácie

Personalistika a mzdové účtovníctvo

227929613

 • - Pracovné zmluvy
 • - Dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej   činnosti
 • - Mesačné výkazy, prehľady
 •    (Sociálna posťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad)
 • - Výpočet miezd /podľa zadaných parametrov/
 • - Komplexný servis starostlivosti o zamestnancov
 • - Zastupovanie podnikateľského subjektu v plnom rozsahu 
 • (Sociálna poisťovňa,    zdravotné poisťovne, Daňový úrad)